Časté otázky

Zákon o Finančnom Sprostredkovaní a finančnom poradenstve.


http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_UplneZneniaZakonov/Z1862009.pdf


Pre koho je zoznam poradcov určený?

Pre všetkých poradcov, agentov, sprostredkovateľov a konzultantov (ďalej len "poradca") pôsobiacich na Slovensku vo finančnej sfére.

Pre klientov hľadajúcich poradcu v danej oblasti a v danej lokalite.


Kto sa môže registrovať na www.zoznamporadcov.sk?

Registrovať sa môžu všetci poradcovia pracujúci a podnikajúci vo finančnom sektore.


Je registrácia bezplatná?

Áno. Registrácia je pre všetkých poradcov zdarma. Ak poradca požaduje vyššiu pozíciu v zozname využije možnosť topovania, ktoré je spoplatnené aktuálnou sadzbou pre danú lokalitu. 


Môžem sa registrovať  vo všetkých oblastiach finančného sektora?

Nie. Môžete sa registrovať v max. 5-tich oblastiach v ktorých pôsobíte. 


Môžem sa registrovať vo viacerých lokalitách?

Pri bezplatnej registrácii si môžete vybrať iba jednu lokalitu. Pri topovani si vyberáte presnú lokalitu v ktorej chcete byt zvýraznený. Ak máte záujem o ďalšiu lokalitu pri topovaní pridajte opätovne topovanie pre požadovanú lokalitu. 


Na aké dlhé obdobie sa môžem topovať? 

Závisí od výšku vášho kreditu. Buď od daného momentu do vyčerpania kreditov. Alebo od - do konkrétneho dátumu. Max na 1 rok dopredu. 


Môžem dostať zvýhodnenú cenu? 

Áno ak využijete topovanie na dlhšie obdobie. Cena za kredity je zvýhodnená až do 40%.


Ako prebieha platba?

Po zadefinovaní vami zvolených oblasti a lokality budete nasmerovaný na platobnú bránu Gopay. Gopay je overený a bezpečný spôsob platieb prostredníctvom kartových spoločností alebo prostredníctvom prevodného príkazu všetkých slovenských bánk. 


Aký doklad dostanem po zrealizovaní platby?

Pred výzvou na zaplatenie je potrebné doplniť fakturačné údaje. Faktúra Vám bude zaslaná e-mailom po úhrade na vami zadanú e-mailovú adresu vo formáte PDF. 


Môžem požiadať o vrátenie zaplatenej sumy? 

Nie. Pred odoslaním platby súhlasíte s vop aj spracovaním osobných údajov že budete využívať služby vo vami zvolenom rozsahu. 


Sú moje osobne údaje a platobné údaje v bezpečí? 

Áno osobné údaje kt. zadávate pri registrácii sú použité v súlade so zákon na ochranu osobných údajov č.122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.

K platobným údajom prostredníctvom Gopay má prístup iba fin. inštitúcia realizujúca platbu. 


Čo môžem očakávať od portálu www.zoznamporadcov.sk?

Ak ste poradca prestíž a zviditeľnenie sa v zozname finančných poradcov na Slovensku. Možnosť osloviť širšiu klientelu na ktorú ste nemali doteraz dosah. 

Ak ste klient možnosť hľadať a požiadať o radu, pomoc a konzultácie poradcov vo vašom okolí a v danej problematike. Samozrejme v čase, ktorý vyhovuje Vám. Nemusíte byť otravovaný telefonicky pseudo-poradcami pokiaľ netúžite nič riešiť v súčasnej situácií.